Teksti: Helen Partti

Maanteitä pitkin matkustaessa ja isojen tietyömaiden kohdalla kallioleikkauksia katsellessa jokainen varmaan toivoo, ettei seinämistä irtoaisi kivilohkareita. Joskus niin kuitenkin käy, mikä voi olla vaarallista. Esimerkiksi viime kesänä kallioleikkauksesta irronneita kivilohkareita vyöryi Kehä III:lle. Henkilövahingoilta onneksi vältyttiin.

Vantaalla sijaitseva JIITEE Työt hälytettiin paikalle, ja huolellisen selvitystyön jälkeen kalliorakentamisen ammattilainen lujitti kallion kestäväksi ja turvalliseksi.

Vuonna 2011 perustettu JIITEE Työt Oy on erikoistunut lujitustöihin. Vuonna 2022 yritys laajensi toimintaansa merkittävästi ostamalla maanalaiseen louhintaan erikoistuneen Pohjolan Kalliotyö Oy:n.

Yhdistymisen seurauksena JIITEE Työt pystyy nyt tarjoamaan isoja palvelukokonaisuuksia louhinnasta lujittamiseen ja saneerauksiin. Työmaat vaihtelevat maanteiden ja rautateiden kallioleikkauksista tunneleiden louhintaan ja kunnostukseen. Kohteiden joukossa on muun muassa pystykuiluja, parkkihalleja ja viemäritunneleita.

Ammattitaito näkyy haastavissa urakoissa

Siistin maanalaisen kuilun seinämän taakse kätkeytyy iso määrä kalliorakentamisen huippuosaamista.

Ensin kallioon tehdään suunnitelmien mukainen kuilu louhimalla, irtiporaamalla tai vaijerisahaamalla. Sitten kuilun pinta viimeistellään rusnaamalla irtokivet pois.

Seuraavaksi louhittuun kuiluun porataan reiät, joihin asennetaan lujituspultit juotossementillä. Tämän jälkeen asennetaan ruiskubetonisalaojat ohjaamaan vesivuotoja. Tarvittaessa asennetaan vielä lujitusverkko, jonka jälkeen pinta viimeistellään ruiskubetonilla.

Kuva: Samppa Fjäder

Lujitustöissä JIITEE Työt on alansa ykkönen

– Olemme tehneet yli 250 kuilun lujitustyöt viime vuosien aikana, kertoo johtaja Janne Juntunen.

Vuonna 2021 JIITEE Työt viimeisteli Kittilässä Euroopan suurimman kultakaivoksen kilometrin syvyyteen tehdyn kuilun pohjaosan lujitustyöt. Paraisten kaivoksella yritys puolestaan louhi ja lujitti 340-metrisen tunnelin. JIITEE Työt oli mukana myös maailman ensimmäisen ydinjätteen loppusijoituskuilun rakentamisessa. Samanlaista kohdet-
ta ei muualta löydy.

Kalliorakentamisen erikoisosaaja on tehnyt lisäksi yli 200 tuulimyllyn perustuksen poraus-, vesimenekki- ja injektointityöt.

– Meillä on juuri sellaiset porat ja injektointikalusto, joita työ vaatii. Kyllä meidän kädenjälkemme alkaa niissä jo näkyä, Juntunen toteaa.

Parhaillaan JIITEE Työt työskentelee viemäritunneliin liittyvän projektin parissa Helsingin keskustassa. Louhimme tunnelia maan alla keskellä kaupunkia paikassa, jossa entuudestaan olevat viemäri-, huolto- ja metrotunneli tekevät siitä haasteellisen. Kaikenlainen tärinä ja ympäröivät rakennukset on otettava huomioon, kun mietitään esimerkiksi aikaikkunoita räjäytyksille, Juntunen kertoo.

JIITEE Työt kohtasi poikkeuksellisia haasteita vastikään myös Koivuhaan ja Harjusuon välillä tehtävän jätevesiviemäritunnelin saneerauksessa Keski-Uudellamaalla. Hanke oli erityisen vaativa siksi, että saneeraus toteutettiin samaan aikaan, kun viemäritunneli oli käytössä. Kohteessa vaadittiin korkeimman tason suojavarustusta ja monikaasumittareita ilmanlaadun jatkuvaan tarkkailuun.

Laadun takaa sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö

Kalliorakentaminen vaatii henkilöstöltä paitsi vankkaa ammatillista osaamista myös vahvaa paineensietokykyä ja yhteen hiileen puhaltamista. Työnantajan on puolestaan reagoitava nopein liikkein erityyppisiin tilanteisiin: Kehä kolmonenkaan ei voinut odottaa korjaustoimenpiteitä pitkään.

– Pystymme organisoimaan nopeasti henkilöstöä erilaisiin työtehtäviin. Tunnemme työntekijämme erityisen hyvin, sillä he ovat tehneet meillä töitä monta vuotta. Henkilöstön vaihtuvuus yhtiössä on myös vähäistä, kertoo operatiivinen johtaja Lassi Levaste.

Kun työntekijät tuntevat toisensa, he myös tsemppaavat toisiaan vaativissa työoloissa.

– Kun tehdään kallioiden lujituksia ja louhintaa, on äärettömän tärkeää, että työntekijöiden motivaatio on kunnossa. Muuten hommat eivät edisty.

Kalliorakentajat liikkuvat maantieteellisesti hyvin erityyppisissä kohteissa. Työolot ovat vaativat, ja työvuorot voivat olla ajoittain pitkiäkin.

– Täytyy tehdä laadukasta työtä kovissa työoloissa kovan paineen alla. Työntekijöiden pitää sitoutua yritykseen. Meillä yhdessä tekemisen kulttuuri on poikkeuksellisen hyvä, Levaste päättää.