JIITEE Työt Oy

Tunnelilouhinta

Tunnelilouhinta

Tunnelilouhinta etenee yleensä selkeissä sykleissä, joita toistamalla louhintaurakka etenee tasaista tahtia. Laajan osaamisemme ansiosta pystymme huomioimaan kohteen vaatimukset ja suunnittelemaan työn niin, että turvallisuus ja ympäristö huomioidaan urakan jokaisessa vaiheessa.

Tunnelin louhinta etenee keskimäärin viisi metriä kerrallaan

Tunnelilouhinta alkaa alkukartoitusten ja suunnittelun jälkeen reikien poraamisella räjäytystä varten. Tunnelin päätyyn porataan reiät, jotka panostetaan joko patrunoiduilla räjähdysaineputkilla tai reikään pumpattavilla emulsiopanostusaineilla. Sen jälkeen suoritetaan räjäytys, jota seuraa yleensä puolesta tunnista tuntiin kestävä tunnelin tuuletus. Yhdellä räjäytyksellä tunneli etenee noin viisi metriä, mikäli ympäristö ei aseta rajoitteita tärinän suhteen. Normaaleissa olosuhteissa suuntaa-antavana määränä voi pitää yhtä räjäytystä päivässä yhtä tunnelia kohti.

Räjäytyksen jälkeen louhe lastataan ja kuljetetaan pois tunnelista. Tämän jälkeen tunneli rusnataan koneellisesti, jotta tunnelin katosta ja lähiympäristöstä saadaan poistettua irtonaiset kivet turvallisuuden takaamiseksi. Mikäli kallio ja työturvallisuus vaativat, tunnelia voidaan lujittaa lujituspulteilla tai ruiskubetonilla ennen räjäytystöiden jatkamista. 

Tunnelin louhinta räjäyttämällä mahdollistaa urakan etenemisen tasaisella vauhdilla. Kun räjäytystyöt suunnitellaan huolellisesti, ne eivät aiheuta vaaratilanteita tai liian suurta häiriötä ympäristölle. Olemme tehneet lukuisia tunnelilouhintoja kaivos- ja infrarakentamiskohteissa, joten tiedämme, miten räjäytykset saadaan toteutettua onnistuneesti ja turvallisesti. Ennen räjäytystä tehdyt kartoitukset ja riskiarviot vaikuttavat räjäytyksen toteutukseen, ja esimerkiksi räjäytystä seuraavaa tärinää seurataan tarkasti.

Jokainen tunnelilouhinta on uniikki projekti

Vaikka tunnelilouhinta on meille rutiinityötä, louhintatyössä on useita kohdekohtaisia muuttujia, jotka voivat vaikuttaa louhinnan toteuttamiseen. Esimerkiksi tunnelin tiivistystarvetta ei kaikissa tapauksissa tiedetä etukäteen, vaan tiivistystä tehdään tunnusteluporauksen ja vesimenekkikokeiden tulosten mukaan. Tunnelia voidaan tutkia kerralla 20 metriä eteenpäin ja tarvittaessa kalliota tiivistetään injektoimalla. 

Myös kallion laatu on yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa tunnelilouhinnan toteuttamiseen. Kallion laatu määrittää esimerkiksi sen, minkä verran tunnelia täytyy lujittaa räjäytyksen jälkeen turvallisen työskentelyn takaamiseksi.

Varsinkin infrarakentamiskohteissa täytyy ottaa huomioon maanalaiset tilat, risteävät tunnelit tai sellaiset tunnelit, joissa liitytään lopuksi jo olemassa olevaan tunneliin, kuten viemäritunneliin. Näin uudet tunnelit saadaan louhittua olemassa olevien tunneleiden viereen tai niiden yli ilman, että käytössä olevien tunneleiden ja muiden maanalaisten tilojen toiminta häiriintyy liikaa.

Tunnelilouhinnat, joita olemme tehneet:

  • 2/2013–9/2013  Merikannontien viemäritunneli, tilaaja Destia Oy, rakennuttaja HSY – Ajo- ja viemäritunnelin louhinta 450 m ja 8 500 m3
  • 2015, 2016 Länsimetro, tilaaja Destia Oy – Länsimetron jatkon ajotunneleiden louhinta 1 500 m
  • 6/2016–6/2017 Länsimetron Sammalvuoren metrovarikko, tilaaja TYL SammalvuoriMetrovarikon ajotunneleiden ja hallien louhinta 140 000 m3
  • 1/201910/2020 Finnoo 2, HSY – Viemäritunneleiden ja pumppaamohallien louhinta 4 000 m
  • 5/202210/2022 Kevitsan kaivos, tilaaja Boliden Oy – Pumppaamotunnelin louhinta 170 m
  • 5/20238/2023 Paraisten kaivos, tilaaja Nordkalk Oy – Ramppitunnelin louhinta 340 m
  • Pampalon kaivos – Vinotunnelin syventäminen tasoperälähtöineen n. 1000 m ja 28 000 m3

Ota meihin yhteyttä

Jätä meille tarjouspyyntö ja yhteystietosi vapaamuotoisen viestin kera alla olevalla lomakkeella, niin olemme sinuun pikimmiten yhteydessä.