1

Kapselikuilun lujitustyöt toteutettiin haastavissa olosuhteissa

Posivan ratkaisu ydinjätteen geologiselle loppusijoitukselle tarjoaa parhaat ja realistisimmat mahdollisuudet runsasaktiivisten ydinjätteiden eristämiseksi biosfääristä eli ihmisen elinympäristöstä. Posivan loppusijoituslaitoksen kapselikuilu yltää maanpinnalta yli 400 metrin syvyyteen. Kapselikuilua pitkin on tarkoituksena laskea kapseloidut ydinjätesauvat loppusijoituspaikan pohjalle vastaanottoasemalle, jonne ne väliaikaisesti varastoidaan ennen varsinaista loppusijoitusta.

“Meidän osuutemme urakasta kesti noin vuoden. Lujitimme kuilun metallivuorauksella, joka suojaa ydinjätekapselin laskemista. Näin kapseli ei osu kallioseinään tai pääse kosketuksiin veden kanssa. Käytännössä asensimme kuiluun noin 450 metrisen metalliputken, joka vuorattiin haponkestävillä teräslevyillä”, kertoo JIITEE Töiden vastaava työnjohtaja Olli-Pekka Parviainen.

Vähäisten vesivuotojen vuoksi kuilua myös injektoitiin eli tiivistettiin. Kapselikuilun lujitustöiden jälkeen JIITEE Työt teki myös kuilun sähköistykseen liittyvän urakan vetämällä sähkökaapelit kuiluun niin, että sähkömiehiä tarvittiin vasta sähkön kytkemiseen päälle.

Urakan tilaaja

Sitowise Group Oyj

Urakan kesto

Urakka toteutettiin vuonna 2019.

Tehtyjä töitä

Lujitustyöt, metalliputken asennus ja sähkökaapelin veto.

1

kpl esitaivutettuja teräslevyjä

1

pulttia

1

levyankkuria

2

Luovuus auttoi pitkälle

“Projekti oli äärimmäisen mielenkiintoinen, koska Posivan kapselikuilu on ainoa laatuaan. Projekti oli myös haasteellinen ja kehitimme sitä varten täysin uusia työmenetelmiä. Kuilun lujitustyöt oli suunniteltu toteutettaviksi roikkuvasta hissistä käsin, mutta muutimme suunnitelmaa. Kuilussa oli noin sadan metrin välein kuiluliittymiä. Teimme torninostimen, jota purimme ja kasasimme samalla välistyksellä. Näin saimme tehtyä työn tehokkaammin kuin oli alun perin suunniteltu”, kuvailee Parviainen.

Parviaisen mukaan JIITEE Työt pyrkii aina mahdollisuuksien mukaan keksimään erilaisia työskentelytapoja, joilla työtä saadaan tehostettua. Posivan kapselikuilun lujitustöitä tehtiin joustavasti ja myös yöaikaan, jotta työ ei ollut muiden projektissa työskentelevien urakoitsijoiden tiellä.

“Luovuus ja innovatiivisuus auttavat pitkälle”, Parviainen kiteyttää.

3

Posivan kapselikuilu on ainoa laatuaan

Posivan loppusijoituslaitoksen rakentaminen on edelleen käynnissä, vaikka JIITEE Töiden urakka kapselikuilun lujituksen osalta on jo valmistunut. Posivan sisäisenä konsulttina Sitowisen kautta Kuilut-projektissa projektipäällikkönä toimivan Jarno Säipän mukaan Suomi on tällä hetkellä pioneerina näyttämässä suuntaa geologisen loppusijoitusjätteiden varastoinnille syvälle maan pinnan alle. JIITEE Töiden lujittama kapselikuilu oli urakkana ainoa laatuaan.

“Maailmassa ei varmaan ole koskaan aiemmin tehty vastaavaa lujitustyötä. Kapselikuilu on halkaisijaltaan 5,5 metriä ja sinne oli urakan aikana pääsy vain noin sadan metrin välein, mikä asetti työlle omat haasteensa. Pystysuoraan kuiluun asennettiin yhteensä noin 2 000 kappaletta 80 kiloa painavia esitaivutettuja teräslevyjä”, kertoo Säippä.

Systemaattinen kuilun lujitustyö vaati myös yli 4 000 pulttia, jotka juotettiin asennettaessa. Lisäksi yli 8 000 levyankkuria tarvittiin levyjen yhteen kiinnittämiseksi. Työ täytyi tehdä ylhäältä alkaen kuiluväleittäin, jotta levyjen asentaminen onnistui.

4

Sujuvaa työskentelyä läpi urakan

“Homma oli kokonaisuudessaan haastava. Olimme siinä vaiheessa tehneet jo henkilökuiluun vastaavia töitä, joten tiesimme jo vähän, miten kapselikuilun lujitustöitä kannattaa lähteä tekemään”, Säippä kuvailee.

Säipän mukaan työskentely JIITEE Töiden kanssa sujui hyvin. Urakan aluksi JIITEE Töiden työntekijät perehdytettiin työmaan turvallisuuskulttuuriin ja toimintatapoihin, jonka jälkeen työt päästiin aloittamaan suunnitelman mukaisesti.

Säipän mukaan työskentely oli sujuvaa läpi urakan:
“Meillä on työmaalla tarkka valvonta, sillä sitä kuiluolosuhteet vaativat. Yhteistyö JIITEE Töiden kanssa toimi todella hyvin, kaikki sujui ja porukka oli hyvä. He huolehtivat työturvallisuudesta ja tekivät sen mitä lupasivat siinä ajassa, missä oli sovittukin.”

JIITEE Työt on tehnyt kapselikuilun lujitustöiden jälkeen myös muita urakkatöitä Posivalle ja Säipän mukaan uusi urakka työmaalla on jälleen alkamassa.

“Kapselikuilun lujittaminen oli projektina todella haastava jo suunnittelusta lähtien. JIITEE Töillä ei ollut etukäteen kokemusta kyseisestä lujitusmenetelmästä, mutta ainutlaatuinen urakka onnistui siitä huolimatta”, Säippä summaa.

Ota yhteyttä:

Olemme valmiina tarttumaan toimeen!

Pystymme työskentelemään vaativimmissakin olosuhteissa ja innovoimaan täysin uudenlaisia ratkaisuja työn tehokkaaseen toteuttamiseen. Älä siis epäile ottaa yhteyttä meihin, kun tarvitset paikalle ammattilaista.

Katso myös nämä referenssit

Kalliorakentaminen

Agnico Eagle Finland Oy

Kittilässä sijaitsee Euroopan suurin kultakaivos, jonka vuotuinen tuotanto on noin 7…

Lue referenssi
Louhintatyöt

Nordkalk Oy, Paraisten kaivos

Nordkalk Oy:n omistama Paraisten kaivos louhii kalkkikiveä avolouhoksella. Toiminnan laajentuessa JIITEE…

Lue referenssi
Tuulivoimalan perustustyöt

Suvic Oy

Tuulivoimalat sekä niiden tarve kasvavat jatkuvasti ja jotta tuulivoimaloita voidaan ylipäätään…

Lue referenssi