1

Aurinkopuiston perustustyöt vaativat maa-alueen tarkkaa tutkimista ennen töiden aloittamista

Uudenkaupungin Kalantiin valmistuu vuoden 2024 lopussa Suomen suurin aurinkovoimapuisto. IBV Suomi Oy on hankkeen pääurakoitsija ja Helen tilaaja. Jiitee Työt on mukana projektissa merkittävällä työmäärällä aliurakoitsijana. Aurinkosähkön määrä tulee kasvamaan moninkertaiseksi Suomessa tulevina vuosina. Suomi, kuten kaikki muutkin Pohjoismaat ovat aurinkoenergian kasvavaa markkina-aluetta ja moni yhtiö rakentaa ja rakennuttaa isoja aurinkopuistoja ympäri Suomea tällä hetkellä.

 

Puistojen perustustyöt vaativat ammattilaiset suunnittelemaan ja toteuttamaan työt ja tästä syystä myös Jiiteen on valikoitunut mukaan rakentamiseen. Aurinkopuistojen toteuttaminen on hyvin saman tyyppistä työtä kuin muukin paalutustyö ja tekemiseen tarvitaan oikeanlainen kalusto.  Aurinkopuistojen aurinkopaneelit pitää kiinnittää tiukasti maahan, jotta ne kestävät ympäri vuoden vaihtelevissa olosuhteissa. Kiinnitysmahdollisuuksia on monia ja se riippuu: 

  • maan laadusta: onko kallio pinnassa tai onko maa erityisen kivinen,
  • paikasta: onko alueella rajoituksia, esimerkiksi maata ei saa käsitellä, 
  • mahdollisesta lumi- ja tuulikuormasta sekä
  • kustannuksista: joskus vaatimukset telineille ovat niin kovat, ettei puistoa ole kannattava perustaa kustannusten vuoksi.

Jiitee valikoitui tekemään tämän työn kalustonsa ansiosta – kallioporauksessa käytettävät koneet soveltuvat erinomaisesti myös aurinko- ja tuulipuistojen perustustöiden tekemiseen. Kalannin puiston aurinkopaneelien telineiden kiinnitykseen valikoitui lyöntipaalut. Haasteellista paalutuksesta teki soinen maa-alue.Urakan tilaaja

IBV Suomi Oy

Urakan kesto

Urakka jatkuu edelleen

Erikoista

Työkoneet saattavat upota suohon yllättäen

2

Pehmeä suoalue haastoi Jiiteen etsimään uusia menetelmiä

Noin 300 hehtaarin alue on suoaluetta Uudenkaupungin ulkopuolella. Aurinkopaneelien telineiden kiinnitysmenetelmänä oli lyöntipaalutus. Paaluja ei pysty kuitenkaan kallion takia junttaamaan suoraan kallioon vaan ensi pitää porata paalua isompi reikä kallioon, joka täytetään soralla ja paalu juntataan soralla täytettyyn reikään. 

Poraukset aloitettiin jo talvella, jolloin roudan ja pakkasen ansiosta suo oli ainakin osittain jäässä ja kovaa. 20 000 kiloa painava vaunu kuitenkin uppoaa melko helposti suohon sulan osuessa kohdalle. Vaikka Jiiteellä oli terässillat ja pommimatot käytössä, joita pitkin koneistoa siirrettiin, valitettavasti koneet upposivat välillä. Koneen naaraaminen takaisin pintaan ei ollut nopeaa hommaa, ja se tarkoitti myös poraustyön keskeyttämistä. Toisen koneen piti tulla vetämään uponnut kone kiinteämmälle maalle.  Metrin puolentoista syvyyteen uponnut 20 000 kilon kone ei helposti liikahda, joten hommassa saattoi helposti mennä koko päivä.

Suoalueen tuomat haasteet olivat kuitenkin tiedossa jo alkukatselmuksesta lähtien. Alueelle tehtiin vierailu ennen varsinaisen työn aloittamista, jotta pystyttiin valitsemaan oikeat menetelmät, koneet ja riittävä määrä työntekijöitä. Upottava suo ei siis tullut yllätyksenä, mutta paljon se aiheutti töitä.

Tällaisissa projekteissa aikataulut ovat aina tiukat ja Jiitee pystyy vastaamaan vaatimuksiin – töitä tehtiin parissa vuorossa ja yötyöskentely on peruskäytänne. Koska työmaa sijaitsee melko kaukana asutuksesta, työmaalle oli mahdollista saada melulupa yöajalle eli porauksia tehtiin myös yöllä.

 

1

Porattuja reikiä

1

Asennettavat moduulit

1

Alueen koko (ha)

3

Uusia työmenetelmiä piti kehittää nopeasti aurinkopuistoa varten

Projekti käynnistyi talvella ja jatkuu aina heinä-elokuulle saakka. Urakkaan kuuluu noin 115 000 reiän poraaminen ja niihin paalujen junttaaminen. Projektin alussa työmaalla oli 2 konetta, 4 miestä ja työnjohtaja. Sittemmin määrä on noussut 16 työntekijään ja 4 työnjohtajaan. Osa poraa ja junttaa paaluja ja osa laittaa aurinkopaneelien telineitä kiinni. Työtä tehdään edelleen kahdessa vuorossa.

Suoalueen haasteellisuus oli tiedossa alusta lähtien. Kaikki työmenetelmät tuli kuitenkin kehittää uudestaan, koska vastaavaa projektia ei ollut aikaisemmin tehty. Tästä ei kuitenkaan muodostunut missään vaiheessa ongelmaa, koska Jiiteen porukka on erittäin muuntautumiskykyistä ja he pystyvät mukautumaan uusiin tilanteisiin erittäin nopeasti. 

Jiiteen kallio- ja tunnelirakentamisen osaaminen ja kalusto toimivat hyvin myös tuuli- ja aurinkopuistojen perustamisessa. Jiitee tekee tiivistä yhteistyötä tilaajan kanssa ja tuovat hankkeisiin paljon toteuttamisideoita ja ratkaisuehdotuksia jo aloitusvaiheessa. Lopulliset työmenetelmät ratkaistaan aina kohteen vaatimusten mukaisesti.

4

Aurinkopuistojen määrä kasvaa Suomessa

Pohjoisesta sijainnista huolimatta Suomi on otollinen aurinkovoiman hyödyntämiselle. Tämä näkyykin suurina aurinkopuistoprojekteina, joita rakennetaan ympäri Suomea. Aurinkoenergian määrä on loppumaton ja sen käyttöönotolla onkin monia hyötyjä:

  • Vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja samalla se parantaa Suomen energiaomavaraisuutta.
  • Aurinkovoiman tuotannossa ei synny kasvihuonekaasupäästöjä, minkä vuoksi aurinkovoimalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.
  • Aurinkovoimalan suunnittelu ja rakentaminen on nopeaa oikean kumppanin kanssa.

Tämä projekti ei jää Jiiteelle ainoaksi laatuaan. Porukka on valmiina ottamaan vastaavia projekteja työn alle. Yksi tällainen projekti on Raumalle valmistunut aurinkopuisto, johon kiinnitettiin noin 58 000 paneelia. Tässä projektissa Jiitee toimi aliurakoitsijana kiinnittäen aurinkopaneelien telineet ruuvipaalutuksella sekä asentamalla varsinaiset telineet ja paneelit. Pääurakoitsijana projektissa toimi Suvic Oy.

 

Lisätietoja projekteista 

Lassi Levaste

044 215 7469

 

Ota yhteyttä:

Olemme valmiina tarttumaan toimeen!

Ota yhteyttä, kun tarvitset paikalle haastaviinkin olosuhteisiin sopeutuvat ammattilaiset.

Katso myös nämä

Kalliorakentaminen

Agnico Eagle Finland Oy

Kittilässä sijaitsee Euroopan suurin kultakaivos, jonka vuotuinen tuotanto on noin 7…

Lue referenssi
Kalliorakentaminen

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä

JIITEE Työt saneerasi yhden tunneliosuuden Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän samaan aikaan käytössä…

Lue referenssi
Louhintatyöt

Nordkalk Oy, Paraisten kaivos

Nordkalk Oy:n omistama Paraisten kaivos louhii kalkkikiveä avolouhoksella. Toiminnan laajentuessa JIITEE…

Lue referenssi