1

Urakointia kaivostoiminnan keskellä

Agnico Eagle Finland Oy on kanadalaisen Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö. Yritys operoi Kittilässä Euroopan suurinta kultakaivosta harjoittaen aktiivista malminetsintää Suomen lisäksi myös muissa Pohjoismaissa.

JIITEE Työt aloitti työt kaivoksella vuoden 2019 alussa vaijeripulttauksella ja loppujen lopuksi työtä tehtiin parin vuoden ajan eri puolilla kaivosta urakan laajennuttua. Merkittävimpiä työvaiheita olivat muun muassa kivilinjan ja päätason verkotustyö sekä poraukset. Yksi osakokonaisuus oli myös valmisseinien eli niin sanottujen tuuliseinien tekeminen.

“Kivilinjan ja päätason verkotustyön lisäksi teimme niin sanottua varustelutyötä. Louhinnan edetessä ilman, veden ja sähkön täytyy kulkea jatkuvasti mukana. Yksi merkittävä vaihe oli noin kilometrin syvyyteen tehdyn nostokuilun pohjaosuuden lujitustyöt sekä malmisiilojen lujitustyöt pultituksen, verkotuksen ja ruiskubetonoinnin muodossa”, kertoo JIITEE Töiden johtaja Janne Juntunen.

Urakan tilaaja

Agnico Eagle Finland Oy

Urakan kesto

Vuodesta 2019 vuoteen 2021.

Tehtyjä työvaiheita

Pintaverkotus- ja kallionlujitustyöt.

2

Työt toteutetaan oman henkilöstön voimin

Projektimuotoinen työskentely urakoiden aikaan vaatii sopeutumista tilaajan aikatauluihin ja toimintaan, eikä kaivos ollut poikkeus.

“Pystyimme tuottamaan kaikki tarvittavat palvelut kaivoksen toiminnan pyöriessä samaan aikaan. Se vaati suunnittelua, mutta työntekijämme ovat onneksi tottuneet erilaisiin ympäristöihin”, Juntunen kertoo.

JIITEE Työt ei käytä aliurakoitsijoita, vaan toteuttaa urakat oman henkilöstön voimin. Yritys työllistääkin tällä hetkellä noin sata työntekijää, mikä mahdollistaa nopean ja joustavan työskentelyn.

3

Innovatiivista ja joustavaa työskentelyä

JIITEE Työt päätyi toteuttamaan pintaverkotus- ja kallionlujitustöitä Kittilään Agnico Eagle Finlandin haettua uusia urakoitsijoita eri projektien tarpeisiin.

“Kartoitimme, ketkä tarjoavat meille sopivaa palvelua ja saimme tarjouksen myös JIITEE Töiltä. Heiltä löytyivät ne palvelut, joita tarvitsimmekin”, kertoo Kyösti Huttu, joka toimi JIITEE Töiden urakan aikaan kuiluprojektin apulaisprojektipäällikkönä.

“JIITEE Työt teki teknisesti ja laadullisesti hyvää työtä. Kaivoksemme työturvallisuusvaatimukset olivat heille alussa uusia ja kehitimme työturvallisuusasioita yhdessä. Meille työturvallisuus ja turvalliset työmenetelmät ovat samalla tavalla tärkeitä riippumatta siitä, toteuttaako työn urakoitsija vai oma työntekijämme”, Huttu kertoo.

4

Kaivostoiminnan luonne vaatii huomiointia

Hutun mukaan kaivosympäristö ei poikkea merkittävästi siviilirakentamisen tunneliympäristöstä, mutta työn suorittamisessa on huomioitava kaivostoiminnan luonne ja sen määrittämät prioriteetit sekä toimintaan liittyvät ohjeet ja määräykset.

“Kaivosympäristössä on aina tehtävä työtä sen eteen, että saadaan sovitettua kaivostoiminta ja urakoitsijan työ yhteen pienessä tilassa siten, että tuotantohäiriöitä ei synny. Hyvä yhteistyö lähtee siitä, että urakoitsija ymmärtää toiminnan teknisesti, mutta ennen kaikkea työturvallisuuden näkökulmasta”, Huttu toteaa.

Yhteistyö JIITEE Töiden ja Agnico Eagle Finlandin välillä on jatkunut ensimmäisen urakan jälkeen. Hutun mukaan hän voi suositella JIITEE Töitä myös muille:

“JIITEE Töillä on innovatiivisia ajatuksia, he joustavat riittävästi ja ovat avoimia vuoropuhelulle. Minulle ei jäänyt ollenkaan huono maku heidän tekemistään hommista.”

Ota yhteyttä:

Olemme valmiina tarttumaan toimeen!

Kaivokset ovat meille tuttu toimintaympäristö ja osaamme ottaa huomioon niiden asettamat vaatimukset. Laajojen henkilöstö- ja kalustoresurssiemme ansiosta pystymme työskentelemään nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Katso myös nämä

Louhintatyöt

Nordkalk Oy, Paraisten kaivos

Nordkalk Oy:n omistama Paraisten kaivos louhii kalkkikiveä avolouhoksella. Toiminnan laajentuessa JIITEE…

Lue referenssi
Muut työt

Posivan loppusijoituslaitoksen kapselikuilu

Suomessa ydinjätteen loppusijoitus tarkoittaa ydinjätteen sijoittamista kiteiseen kallioperään, jota valtaosa suomalaisesta…

Lue referenssi
Tuulivoimalan perustustyöt

Suvic Oy

Tuulivoimalat sekä niiden tarve kasvavat jatkuvasti ja jotta tuulivoimaloita voidaan ylipäätään…

Lue referenssi