1

Jätevesiviemäri saneerattiin haastavissa olosuhteissa

Suomen mittakaavassa laaja-alainen ja poikkeuksellinen projekti sai alkunsa Vantaan Koivuhaka-Harjusuon jätevesitunnelin saneeraustarpeesta. Tunnelin kokonaispituus on 21 kilometriä ja se kuuluu Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän hallinnolliseen alaisuuteen.

“Kun kyseessä on tunneli, se on yhtälailla rakennus muiden joukossa, jota säännöllisesti ylläpidetään, huolletaan ja kunnostetaan. Tunnelissa sijaitsevan viemärin tulee olla kunnossa ja sen huoltohenkilöstön, eli satunnaisten käyttäjien turvallisuus tulee tietenkin taata”, kertoo projektissa tiiviisti mukana ollut vastaavana kalliorakennesuunnittelijana Vesa-Matti Matikainen A-Insinöörit:ltä. 

“Projekti oli poikkeuksellisen haastava ja samalla mielenkiintoinen sen vuoksi, koska kyseessä oli toiminnassa olevan jätevesitunnelin saneeraus. Suomessa ei ole koskaan aiemmin tehty samanlaista projektia, joka tekee kohteesta uniikin”, kertoo JIITEE Töiden työnjohtaja Johannes Heinonen, jolla on alan kokemusta 15 vuoden ajalta.

Maan alla tunnelissa työskentelevät ammattilaiset kykenevät toteuttamaan haastavan saneerauksen ilman ulkoisia vaikutuksia sen käyttäjille - vesi pysyi toiminnassa koko projektin ajan, eikä se vaatinut 200 tuhannelta asukkaalta erityisjärjestelyjä heidän päivittäiseen elämään.Urakan tilaaja

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä

Asiantuntija

A-Insinöörit

Tehtyjä töitä

Kalliopintojen pesu ja rusnaus, ruiskubetonointi, injektointi, lujitus, kallioverkkojen asennus, betoniseinien ja -lattian saneeraus.

2

Työvaiheet porrastetusti

Kohde vaati erityistä suunnitelmallisuutta, koska työskentely tapahtui hämärässä ja kosteassa tunnelissa, jossa on tiedettävästi rajut bakteeritasot. JIITEEn Heinonen pitää huolen työntekijöiden työturvallisuudesta: “Aluksi on hoidettu rokotukset kuntoon, ja asianmukainen suojautuminen kuuluu jätevesiviemäri olosuhteissa työskentelyyn”. JIITEEn menestys lähtee hyvinvoivista työntekijöistä. JIITEEllä arvostetaan työntekijöitä, ja siksi töihin on mukava tulla.

Työntekijöillä on yllään asianmukaiset s5-turvaluokituksen suojavarusteet ja aktiivihiilellä moottoroidut hengityssuojaimet. Roiskeilta suojavisiirissä ei voida kuitenkaan välttyä. 

“Työtä rytmitetään 2-4 tunnin jaksoihin, tauolla tarkistetaan hengityssuojaimen akkujen varaus, jotka vaihdetaan tarvittaessa”, kertoo Heinonen. JIITEEllä on vankka kokemus erilaisista projekteista olleen louhinta- ja lujitusalan ykkönen. Heidän tiiminsä mukautuu jokaisen kohteen vaatimuksiin ja tekee työnsä aikataulussa laatutavoitteita unohtamatta.

Matikainen kuvailee, että projekti on sujunut hyvässä yhteistyössä. Hän on yllättynyt aikataulun nopeudesta - ei tämä kokonaisuus onnistuisi, jos yhteistyö ei toimisi. Aikataulussa pysyminen on vaatinut suunnitelmallisuutta ja mittauksia.

 

1

Saneerattua tunnelia (m)

1

veden käyttäjää

1

km pitkä tunneli

3

Kalliopintojen lujitus projektin ytimessä

Jätevesiviemärien saneerausprojektia johtaa Keski-Uudenmaan vesilaitoskuntayhtymän Teemu Järvinen, joka on työskennellyt kunta-alalla erilaisten jäteveteen liittyvien hankkeiden parissa 20 vuoden ajan. “Kohteen kautta kulkee kaikki Keski-Uudenmaan alueen vedet. Viemäritunnelin sijainti on Ali-Keravalta Helsingin Pihlajamäkeen asti, joten jätevesiviemärin kokonaispituus on 21 kilometriä.”

Tunnelin kautta jätevesi johdetaan KUVES:in pumppaamolle, joka on Suomen suurimpia. Pumppaamolta vesi johdetaan HSY:n Viikinmäen jätevesipuhdistamolle. “Pyrimme mittavalla saneeraustyöllä estämään pahimman mahdollisen tapahtumista, eli jätevesitunnelin sortumisen, joka aiheuttaisi ylivuotoa ja pahimmassa tapauksessa jätevesi päätyisi ympäristöömme”, kertoo Järvinen.

JIITEE hoiti projektin yhden osan, joka oli lujitustyöt verkottamalla ja pulttaamalla. “Pohjalaatta kunnostettiin, koska se oli vaurioitunut kulumalla ja puhjennut muutamista kohdista vuosien saatossa. Työvaiheisiin kuului JIITEEn osalta muun muassa kalliopintojen pesu, rusnaus, ruiskubetonointi, lujitus ja injektointi. Päätunnelin osalta teimme lujituspulttien porauksen, kallioverkkojen asennuksen, betoniseinien ja -lattian saneerauksen”, tarkentaa HeinonenKuka korvaa jos tukkiutuminen tapahtuu tunneliverkossa? ” Jos tunneliverkko tukkeutuu, korvaavaa järjestelmää ei löydy helposti. Tällaisessa tilanteessa jätevesiä yritettäisiin johdattaa putkilla, joiden kapasiteetin tiedetään olevan riittämätön. Siitä aiheutuisi tulvat ja viemärivesien ylivuoto luontoon”, päättää Matikainen.

Ota yhteyttä:

Olemme valmiina tarttumaan toimeen!

Ota yhteyttä, kun tarvitset paikalle haastaviinkin olosuhteisiin sopeutuvat ammattilaiset.

Katso myös nämä

Aurinkopuistojen perustustyöt

Kalannin aurinkopuisto

Jiitee Työt on mukana rakentamassa yhtä Suomen suurimmista aurinkopuistoista Kalantiin. Työmaa…

Lue referenssi
Louhintatyöt

Nordkalk Oy, Paraisten kaivos

Nordkalk Oy:n omistama Paraisten kaivos louhii kalkkikiveä avolouhoksella. Toiminnan laajentuessa JIITEE…

Lue referenssi
Muut työt

Posivan loppusijoituslaitoksen kapselikuilu

Suomessa ydinjätteen loppusijoitus tarkoittaa ydinjätteen sijoittamista kiteiseen kallioperään, jota valtaosa suomalaisesta…

Lue referenssi